Jednostki chorobowe kwalifikujące do opieki paliatywnej

Więcej

Zadania zespołu opieki paliatywnej

Więcej

Zadania hospicjum stacjonarnego

Więcej

Czym jest opieka paliatywna?

Przyczyną najczęstszych zgonów, zarówno w Polsce i na świecie, są choroby przewlekłe oraz nowotworowe. Wiele z nich nie rokuje większych szans na przeżycie, dlatego tak ważne jest zapewnienie choremu komfortu psychicznego, dobrej jakości życia oraz zmniejszenie cierpienia. Te zadania należą do opieki paliatywnej. Opieka paliatywna bardzo często kojarzona jest z

Jednostki chorobowe kwalifikujące do opieki paliatywnej

Opieka paliatywna dotyczy nie tylko chorób nowotworowych, ale także przewlekłych. Ten rodzaj opieki przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Lekarz, który decyduje o skierowaniu pacjenta do leczenia paliatywnego, bierze pod uwagę wiele czynników, m.in. dolegliwości pacjenta. W przypadku dorosłych częstym wskazaniem do opieki paliatywnej są nowotwory. Niekoniecznie muszą

Zadania zespołu opieki paliatywnej

Skład zespołu świadczącego opiekę paliatywną, ma zapewnić choremu odpowiednią jakość życia. Pod tym pojęciem należy rozumieć, m.in. ulżenie w cierpieniu fizycznym, dostarczanie odpowiednich leków czy pomoc psychologiczną. Z tego powodu, na zespół opieki paliatywnej składają się m.in. lekarze, pielęgniarki czy pracownicy socjalni. Każdy z nich odpowiedzialny jest za wykonanie innych

Poradnie medycyny paliatywnej

Z usług poradni medycyny paliatywnej mogą skorzystać chorzy, którzy potrzebują pomocy lekarskiej lub psychologicznej. Poradnia przeznaczona jest zarówno dla osób z chorobami nowotworowymi, jak i przewlekłymi. Pomoc przeważnie jest świadczona w siedzibie poradni. Istnieją jednak wyjątki. Dotyczy on głównie tych chorych, którzy mają problemy z poruszaniem. Wówczas pracownicy poradni udzielają

Zadania hospicjum stacjonarnego

Opieka w hospicjum jest szczególnym rodzajem opieki. Głównym celem personelu jest zapewnienie choremu odpowiednich warunków bytowych. Podstawą jest również prawidłowa komunikacja zarówno z chorym, jak i z rodziną. Pracownicy hospicjum nie wykonują działań, które koniecznie mają przedłużyć życie pacjenta. Podczas wykonywania obowiązków panuje zasada nieuchronności śmierci. Nie znajdzie się zatem

Znaczenie opieki paliatywnej

Opieka paliatywna jest odpowiedzią na zwiększone zainteresowania tematyką śmierci oraz postępowaniem z nieuleczalnie chorymi. Na początku odpowiednia pielęgnacja dotyczyła wyłącznie osób z chorobami nowotworowymi. Obecnie opiekę paliatywną stosuje się także w przypadku chorych na AIDS bądź z chorobami przewlekłymi i neurologicznymi. Znaczący wzrost zapotrzebowania na opiekę paliatywną powiązany jest z

Hospicjum stacjonarne

W hospicjum stacjonarnym znajdują się rożne grupy chorych. Przede wszystkim są to pacjenci, którym lekarze nie rokują możliwości przeżycia bądź znacznego przedłużenia życia. Pacjentami są także osoby, u których leczenie ambulatoryjne nie jest możliwe. Wówczas w hospicjach stacjonarnych ustalane są metody leczenia objawowego. Chory może być również umieszczony w hospicjum

Kto może skorzystać z opieki paliatywnej?

Opieka paliatywna jest niezwykle przydatna dla osób z chorobami nowotworowymi lub przewlekłymi. O konieczności leczenia paliatywnego decyduje lekarz chorego. Na podstawie objawów lub występujących dolegliwości, wystawia skierowanie na określoną formę opieki. Jeżeli pacjent wymaga więcej niż jednej formy, należy wystawić odpowiednią liczbę skierowań. Bardzo ważne, żeby chory był świadomy specyfiki

Leczenie objawowe

Leczenie objawowe jest powszechnie wykorzystywane w medycynie paliatywnej. Za pomocą leczenia objawowego można zmniejszyć dolegliwości przy wielu chorobach, takich jak przeziębienie, grypa, jak i chorób przewlekłych oraz nowotworowych. Przykładem leczenia objawowego jest np. podanie morfiny w różnego rodzaju bólach. Wielu chorych na nowotwory odczuwa bardzo silne bóle. Pacjentom takim zazwyczaj

Hospicjum domowe

W hospicjum domowym, podobnie jak w stacjonarnym pracuje wykwalifikowany personel, taki jak lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci czy psychologowie. Hospicjum domowe działa na określonym obszarze od miejsca siedziby. W przypadku dorosłych jest to teren o promieniu 30 km, w przypadku dzieci – 100 km. Hospicjum domowe dla dzieci przeznaczone jest dla tych