Zadania hospicjum stacjonarnego

http://www.gsk.com.pl/produkty/Dermovate-05-roztwor-na-skore.html

Opieka w hospicjum jest szczególnym rodzajem opieki. Głównym celem personelu jest zapewnienie choremu odpowiednich warunków bytowych. Podstawą jest również prawidłowa komunikacja zarówno z chorym, jak i z rodziną.

Pracownicy hospicjum nie wykonują działań, które koniecznie mają przedłużyć życie pacjenta. Podczas wykonywania obowiązków panuje zasada nieuchronności śmierci. Nie znajdzie się zatem takich sprzętów, jak respiratory. Personel medyczny nie przeprowadza reanimacji. W hospicjum nie jest prowadzona ponadto diagnostyka.

Stosuje się niemal wyłącznie leczenie objawowe. Ma ono na celu eliminację bólu czy różnych objawów psychicznych. Rodzina chorego może uzyskać wiele, przydatnych informacji od pracowników. Dowiedzą się m.in. od możliwości poprawienia warunków życiowych czy wyjaśnione zostaną wszelkie aspekty związane z chorobą pacjenta.

Często hospicja posiadają ogrody bądź tarasy, dzięki czemu pobyt dla wielu chorych staje się bardziej przyjazny. W jednym pokoju dopuszczalne jest umieszczenie dwóch chorych. W niektórych hospicjach, pacjent otrzymuje osobny pokój. Zazwyczaj hospicja przystosowane są także do terapii zajęciowej. Najczęściej odbywają się one w specjalnie przystosowanej świetlicy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *