Zadania zespołu opieki paliatywnej

flixonase często żółtaczka mechaniczna objawia się w postaci odbarwionego kału

Skład zespołu świadczącego opiekę paliatywną, ma zapewnić choremu odpowiednią jakość życia. Pod tym pojęciem należy rozumieć, m.in. ulżenie w cierpieniu fizycznym, dostarczanie odpowiednich leków czy pomoc psychologiczną. Z tego powodu, na zespół opieki paliatywnej składają się m.in. lekarze, pielęgniarki czy pracownicy socjalni. Każdy z nich odpowiedzialny jest za wykonanie innych zadań.

Głównym obowiązkiem lekarzy jest zminimalizowanie bólu oraz objawów, występujących w zaawansowanej fazie choroby. Lekarz zobowiązany jest informować pacjenta oraz rodzinę o stosowanym leczeniu oraz o zdrowiu pacjenta. Osobą, która pomaga lekarzowi w tych czynnościach jest pielęgniarka. Ponadto jej działania mają zapobiec powstawaniu bolesnych odleżyn.

W opiece paliatywnej niezbędny jest także rehabilitant. Wykonuje on wiele czynności, które mają na celu zapewnienie jak największej sprawności choremu. Rehabilitant zajmuje się także obrzękiem limfatycznym, który jest często spotykany u pacjentów opieki paliatywnej. Zazwyczaj, to do niego należy zaangażowanie rodziny chorego w stosowaną rehabilitację.

Zadaniem psychologa jest rozpoznawanie wszelkich potrzeb chorego, a także okazywanie mu wsparcia psychologicznego. Rolą psychologa jest także zapewnienie odpowiedniej pomocy w przypadku niepomyślnych informacji odnośnie stanu zdrowia chorego.

Pracownik socjalny pomaga w rozwiązywaniu wszelkich problemów socjalnych. Współpracuje także z rodziną chorego, udzielając jej wszelkich informacji odnośnie możliwych świadczeń.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *