Jednostki chorobowe kwalifikujące do opieki paliatywnej

Więcej

Zadania zespołu opieki paliatywnej

Więcej

Zadania hospicjum stacjonarnego

Więcej

Opieka paliatywna a wsparcie psychologiczne

Choroba o niekorzystnych rokowaniach, często wywołuje u chorego określone reakcje psychologiczne. Chorym towarzyszą nie tylko objawy fizyczne, takie jak niesprawność, zmiany w wyglądzie, ale także cierpienia emocjonalne oraz socjalne. Źródłem różnego rodzaju cierpień jest m.in. narastający ból, którego nie można uśmierzyć, nieskuteczna terapia, zniedołężnienie, oszpecenie, izolacja społeczna, lęk i troska