Hospicjum stacjonarne

Twinrix Adult został uznany z lek przeznaczony tylko i wyłącznie dla ludzi dorosłych Jeśli została u Ciebie zdiagnozowana żółtaczka typu c, natychmiast rozpocznij leczenie

W hospicjum stacjonarnym znajdują się rożne grupy chorych. Przede wszystkim są to pacjenci, którym lekarze nie rokują możliwości przeżycia bądź znacznego przedłużenia życia. Pacjentami są także osoby, u których leczenie ambulatoryjne nie jest możliwe. Wówczas w hospicjach stacjonarnych ustalane są metody leczenia objawowego. Chory może być również umieszczony w hospicjum na kilka dni. Z tej opcji zazwyczaj korzystają rodziny, które chcą tymczasowego odciążenia od opieki nad chorym.

W hospicjum stacjonarnym pracują wyłącznie ci lekarze, którzy ukończyli odpowiednią specjalizację z zakresu leczenia paliatywnego. Dopuszczalne jest, żeby lekarz wykonał kurs, który uprawnia do świadczenia pomocy paliatywnej. Liczba lekarzy w hospicjum uzależniona jest od liczby pacjentów. Przyjmuje się, że na każde 10 pacjentów, przypada jeden lekarz. Do jego obowiązków zalicza się codzienna wizytacja chorego. Lekarz zobowiązany jest także do niezwłocznego udania się do hospicjum, w przypadku wezwania.

Pielęgniarki obecne są przez całą dobę. Zatrudniane są wyłącznie te, które ukończyły kurs z zakresu opieki paliatywnej. Niezbędnymi pracownikami hospicjów są również psycholodzy, fizjoterapeuci oraz pracownicy socjalni.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *