Dzień: 7 marca 2013

Zadania zespołu opieki paliatywnej

Skład zespołu świadczącego opiekę paliatywną, ma zapewnić choremu odpowiednią jakość życia. Pod tym pojęciem należy rozumieć, m.in. ulżenie w cierpieniu fizycznym, dostarczanie odpowiednich leków czy pomoc psychologiczną. Z tego powodu, na zespół opieki paliatywnej składają się m.in. lekarze, pielęgniarki czy pracownicy socjalni. Każdy z nich odpowiedzialny jest za wykonanie innych