Dzień: 18 lutego 2013

Zadania hospicjum stacjonarnego

Opieka w hospicjum jest szczególnym rodzajem opieki. Głównym celem personelu jest zapewnienie choremu odpowiednich warunków bytowych. Podstawą jest również prawidłowa komunikacja zarówno z chorym, jak i z rodziną. Pracownicy hospicjum nie wykonują działań, które koniecznie mają przedłużyć życie pacjenta. Podczas wykonywania obowiązków panuje zasada nieuchronności śmierci. Nie znajdzie się zatem